5. Wtyczka – Zarządzanie przesyłkami

Aby uzyskać dostęp do panelu Zarządzanie przesyłkami, kliknij zakładkę w lewym menu. W sekcji Zarządzanie przesyłkami znajdują się 3 zakładki: Otwarte zamówienia, Przesyłka i Zarchiwizowane zamówienia. 

blobid0.png

Rysunek 16 – Sekcja zarządzania przesyłkami 

1. Otwarte zamówienia 

 • W zakładce Otwarte zamówienia użytkownik może przeglądać wszystkie zamówienia, które e-kupujący złożyli za pomocą usługi UPS Shipping. 
 • Użytkownik może wybrać jedno lub wiele zleceń, aby wykonać jedną z następujących czynności: 
 • Utwórz przesyłki: potwierdź wysyłkę z UPS. Proszę zapoznać się z sekcją 2. Tworzenie przesyłki aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia funkcji wysyłki. 
 • Zamówienia eksportowe: wyeksportuj wybrane zamówienia do pliku Excel, aby móc importować do innych systemów w celu przetworzenia wysyłki. 
 • Eksportuj wszystkie zamówienia: wyeksportuj wszystkie historyczne zamówienia do pliku Excel. 
 • Zamówienia archiwalne: przenieś zamówienia do zakładki Zlecenia Zarchiwizowane. 
 •  
blobid1.png

Rysunek 17 – Zarządzanie otwartymi zamówieniami  

2. Utwórz pojedynczą przesyłkę 

 • Użytkownik może stworzyć wysyłkę z jednego lub wielu zamówień. 
 • Przesyłka wielozamówienia: Aby utworzyć przesyłkę z wieloma zamówieniami, zaznacz zamówienia przy polach wyboru obok każdego zamówienia, a następnie kliknij Utwórz przesyłki. 
 • Edytuj przesyłkę: Użytkownik może edytować przesyłkę przed utworzeniem przesyłki, klikając na 'Edytować' przycisk. 
blobid2.png

Rysunek 18 – Utwórz przesyłki 

 • Wybór numeru rachunku: Wybierz numer konta do powiązania z przesyłką z listy rozwijanej 'Numer konta'
blobid3.png

Rysunek 19 – Wybór konta do tworzenia przesyłki 

 • Wybór pakietu: Dodaj więcej paczek do przesyłki do „Dodaj pakiet” Ikona. 
blobid4.png

Rysunek 20 – Wybór pakietu 

 • Dodanie nowej paczki do przesyłki 
blobid5.png

Rysunek 21 – Dodawanie paczki do przesyłki 

 • Edytuj Usługi wysyłkowe i Usługi dodatkowe przed utworzeniem przesyłki: Użytkownik może zmienić usługę wysyłkową oraz usługi dodatkowe do przesyłki wybierając na liście usług. 
  • Notatka: Gdy użytkownik wybierze usługę akcesoriów „Zadeklarowana wartość”, aby zastosować do przesyłki, wartość ta jest automatycznie ładowana z powiązanej wartości zamówienia z bazy danych OpenCart. 

Rysunek 22 – Usługi wysyłkowe i wybór usług dodatkowych 

 • Użytkownik może sprawdzić szacowaną opłatę za wysyłkę i szacowaną datę doręczenia aktualnej przesyłki, klikając link 'Wyświetl szacunkową opłatę za wysyłkę i stawkę za dostawę” na dole okna. 
 • Użytkownik potwierdza utworzenie przesyłki, klikając przycisk „Utwórz przesyłkę”. 

3. Utwórz przesyłki wsadowe 

 • Użytkownik może tworzyć przesyłki zbiorcze z listy zamówień zarówno do punktu dostępowego, jak i do adresu. 
blobid7.png

Rysunek 23 – Tworzenie przesyłek wsadowych 

 • Wybór numeru rachunku: Wybierz numer konta do powiązania z przesyłką z listy rozwijanej 'Numer konta'
 • Użytkownik potwierdza utworzenie przesyłki, klikając przycisk „Utwórz przesyłkę”. 

4. Przesyłki 

 • Użytkownik może przeglądać listę przesyłek utworzonych w „Przesyłki” patka. 
 • Z tej zakładki użytkownik może wybrać jedną lub wiele przesyłek i wykonać następujące czynności: 
 • Pobierz etykietę PDF: użytkownik może pobrać plik zip z etykietami wysyłkowymi wybranych przesyłek klikając na 'Pobierz etykietę PDF” przycisk. 
 • Pobierz etykietę ZPL: użytkownik może pobrać plik ZPL z etykietami wysyłkowymi wybranych przesyłek klikając na 'Pobierz etykietę ZPL” przycisk. Klient może użyć tych plików do drukowania na etykietach na drukarce obsługiwanej przez ZPL. Jako przykład zapoznaj się z poniższym linkiem dotyczącym drukowania etykiet ZPL – https://supportcommunity.zebra.com/s/article/ZebraDesigner-Driver-and-the-Send-File-Feature?language=en_US 
 • Przesyłki eksportowe: użytkownik może wyeksportować dane wszystkich wybranych przesyłek do pliku Excel, klikając „Eksportuj dane przesyłki” przycisk. 
 • Anuluj przesyłki: użytkownik może anulować wybrane przesyłki, klikając przycisk „Anuluj przesyłki”. Przesyłka może zostać anulowana tylko wtedy, gdy nie została jeszcze przetworzona przez UPS.  
  • Jeśli przesyłka jest już w drodze lub została dostarczona, nie można jej anulować na tym ekranie.  
  • Jeśli przesyłka zostanie pomyślnie anulowana, status powiązanych zamówień zmieni się na gotowe do przetworzenia, a zamówienia pojawią się w zakładce Otwarte zamówienie. 
 •  
 •  
blobid8.png

Rysunek 24 – Zakładka Zarządzanie przesyłkami 

5. Zamówienia archiwalne 

 • Użytkownik może umieścić zlecenia w zakładce Zlecenia archiwalne wybierając zlecenia z zakładki Zlecenia otwarte i wybierając akcję Zlecenie archiwalne. 
blobid9.png

Rysunek 25 – Zakładka Zarchiwizowane zamówienia 

 • Użytkownik może przeglądać zarchiwizowane zlecenia klikając na zakładkę Zlecenia zarchiwizowane. 
 • W zakładce Zarchiwizowane zamówienia możesz użyć przycisku „Usuń zarchiwizowane zamówienia”, aby przenieść swoje zamówienia do zakładki Otwarte zamówienia. 

blobid10.pngRysunek 26 – Zakładka Zlecenia archiwalne 

6. Zatrzymywanie danych 

 • Dane dotyczące zamówienia i przesyłki przechowywane są w bazie danych przez określony czas opisany poniżej: 
  • Dane w 'Otwarte zlecenia' zakładka przez ponad 90 dni zostanie przeniesiona do „Zarchiwizowane zamówienia” patka. 
  • Dane w 'Zarchiwizowane zamówienia karta z ponad 90 dni zostanie usunięta. 
  • Dane w 'Wysyłka' karta z ponad 90 dni zostanie usunięta. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Złożyć wniosek

Skontaktuj się z nami

E-mail: upsplugins@ecommerce.help

Wielka Brytania: +44 808 258 0323
Belgia: +32 78 48 49 16
Francja: +33 805 11 96 92
Niemcy: +49 32 221097485
Włochy: +39 800 725 920
Holandia: +31 85 107 0232
Polska: +48 22 103 24 55
Hiszpania: +34 518 90 05 99

Popularne wtyczki

Magento
Otwórz koszyk
Prestashop
WooCommerce

Inny

Ogólne centrum pomocy UPS
Zacznij korzystać z UPS
Zmień dostawę
Obsługa roszczeń